Program se nazývá Deepstack a vyvinuli ho vědci z Albertské univerzity v Kanadě a z univerzity Karlovy. 

Hra s neúplnou informací

DeepStack umožňuje vypočítat vhodnou strategii pro situaci v pokeru až v momentě, kdy situace nastane, tedy bez nutnosti uvažovat o úplně celé hře předem naráz, což byl doteď převládající přístup.

Strojové učení s formou intuice

Tato zásadní změna principů řešení byla umožněna mimo jiné rozvojem strojového učení pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato neuronová síť v případě DeepStacku vyhodnocuje jednotlivé pokerové situace, a jde tedy o jistou formu intuice, kterou algoritmus využívá pro správná rozhodnutí.

Vědecká práce

Bude zajímavé pozorovat jak se k tomu budou stavět pokerové servery. Dnes si už nikdo nemůže být jistý zda proti němu náhodou nehraje počítač.

Leave a Comment