Testování vzdálenosti od vysílače.

RAK 811 je potřeba nejprve nakonfigurovat na správné hodnoty vaší aplikace v TTN. To se provede přes CoIDE + GNU ARM kompiler. V nastavení musíte zvolit správné nastavení desky, protože ve výchozím nastavení deska není. Já jsem zvolil STM32L151CB. K nahrání binárky jsem použil Demonstrator GUI od ST.

I have testing wireless range LoRa near LoRa gateway. The position of the gate will be examined.

RAK 811 need to be configured to the correct TTN application values. This is done via the CoIDE + GNU ARM compiler. In the settings, you must select the correct board setting because it is not by default. I have chosen the STM32L151CB. To upload the binary, I used the Demonstrator GUI from ST.

Návod zde http://docs.rakwireless.com/en/RAK811%20TrackerBoard/Software%20Development/RAK811%20TrackerBoard%20User%20manual%20V1.1.pdf

Update 5.3. 2018

New record 6 Km