Stalo se vám, že vaše oblíbené API se přestalo načítat? Nedávno jsem řešil, proč se v aplikaci NextCloud po upgrade přestal načítat seznam aplikací. Jako hlášení se objevovala tato error hláška SSL23_GET_SERVER_HELLO alert handshake error.
Rozebral jsem kod aplikac, abych zjistil kde nastává problém. Zvláštní bylo, že na jiném ( aktuálnějším ) serveru aplikace fungovala normálně.

Did your favorite API stop loading? I recently dealt with why the application list stopped loading in NextCloud after the upgrade. As a report, this error message SSL23_GET_SERVER_HELLO alerted handshake error.
I digested the application code to find out where the problem is. It was special that it was functioning normally on another (more current) server.

 

function info () {
$version = curl_version();

// These are the bitfields that can be used
// to check for features in the curl build
$bitfields = Array(
'CURL_VERSION_IPV6',
'CURL_VERSION_KERBEROS4',
'CURL_VERSION_SSL',
'CURL_VERSION_LIBZ'
);

foreach($bitfields as $feature)
{
echo $feature . ($version['features'] & constant($feature) ? ' matches' : ' does not match');
echo PHP_EOL;
}
print_r($version);
}

Při detalním rozboru jsem zjistil, že na serverech jsou různé verze ssl.
Následně jsem upgradoval Apache modul php, ale problém přetrvával.

In the detailed analysis, I found that there are different versions of SSL on the servers.
Subsequently, I upgraded the Apache php module, but the problem persisted.

 

Pomohlo až upgradování modulu SSL pro Apache.

It helped upgrade the Apache SSL.