https není všespásné

Útočníci si všimli, že vzhledem k dřívější výjimečné dostupnosti certifikátů si uživatelé zvykli ztotožňovat ikonku Secure HTTPS s pocitem bezpečí a důvěry. Počínaje listopadem se raketově roztrhl pytel se žádostmi certifikátů pro domény obsahující „PayPal“. Https zabezpečuje přenos mezi klientem a serverem. Zabraňuje odposlouchávání provozu, tak jak to může byt u http.  

Zobrazit více

Use Let’s Encrypt with ISPConfig 3

  Obtaining letsencrypt Requesting free SSL certificates Configuring SSL in ISPConfig Install cerbot CentOS 7 sudo yum install epel-release sudo yum install python-certbot-apache ./certbot-auto –apache -d example.com -d www.example.com -d other.example.net mkdir /usr/local/ispconfig/interface/ssl/self-signed_originals mv /usr/local/ispconfig/interface/ssl/isp* /usr/local/ispconfig/interface/ssl/self-signed_originals ln -s /etc/letsencrypt/live/server.domain.com/fullchain.pem /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt ln -s /etc/letsencrypt/live/server.domain.com/privkey.pem /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.key cd ~root git clone https://github.com/alexalouit/ISPConfig-letsencrypt.git cd ISPConfig-letsencrypt php -q install.php # Let’s Encrypt SSL # location ^~ /.well-known/acme-challenge/ { root /usr/local/ispconfig/interface/acme/; default_type text/plain; allow all; }

Zobrazit více

Vymazání cache ve Firefoxu – přesměrování (kód 301)

Potřebujete vymazat cache u konkrétní stránky? Třeba permanentní přesměrování 301. 2. otevřete konfiguraci prohlížeče 5. vyhledejte položku browser.cache.check_doc_frequency 6. změňte hodnotu na z 3 na 1 8. připojte se na stránky s vaším problémem 9. změňte hodnotu u browser cache zpět na 3 http://stackoverflow.com/questions/6980192/firefox-5-caching-301-redirects/12796598#12796598 Type Ctrl+l to put the cursor on the location bar. Type about:config to open the configuration settings. Confirm any warnings. Type browser.cache followed by Enter to…

Zobrazit více