V sobotu 26. srpna byl v Amersfoortu zahájen v rámci soutěže Koppelting, každoroční festival alternativních věcech pro společnost. V souvislosti s projektem občanské vědy Meet je stad! Cílem bylo prověřit, co bychom mohli měřit v atmosféře pomocí jednoduchých a levných snímačů. Navíce se toval spoj mezi sítí The Things Network a habhub.org – vysokorychlostním balónem, který napsal Bertrik Sikken (TTNHABBridge).

Balón byl naplněn héliem a malý, lehký nod připojený k síti The Things Network. Kromě radiostanice LoRa, antény a modulu GPS byly připojeny snímače tlaku, teploty, světelnosti, infračerveného termopálu a UV-A / B. Trvalo téměř 3 hodiny, než se vynořil do výšky 38.772 km. V této výšce byl odeslán z nodu jediný paket, přijalo ho 148 různých brán připojených k síti Things Network. Jedna z bran se nachází ve Vratislavi v Polsku. Do té doby balón létal nad Osterwaldem v Německu, přes německou hranici z Nizozemska. Vzdálenost 702,676 km byla dosažena použitím pouze vysílacího výkonu 25mW (14dBm), zhruba 40krát menšího než je mobilní telefon. Je pro mě těžké uvěřit? Podívejte se na výsledky a nespracované údaje (celkem 498 datových bodů).